Szupervíziós munkaformák:

Egyéni szupervízió:

Egyéni munkaforma, ideje lehet 60 vagy 90 perc.A szupervizált saját ütemében haladva a szupervizor segítségével dolgozza fel a hozott kérdését, esetét.

Csoportszupervízió:

Különböző munkaterületekről és  különböző pozíciókból érkezők csoportos szupervíziója.Vagy különböző munkaterületekről, de azonos pozícióban dolgozók szupervíziója.A csoportban mindig van egy esethozó, egy-egy alkalommal egy esetet dolgozunk fel, a csoport segíti és minden alkalommal aktívan részt vesz az esetfeldolgozásban.

Teamszupervízió:

Egy munkahelyen dolgozók közössége.Maximum létszáma 6-7 fő. E felett 2 csoportban, vagy egy nagyobb csoportban de kettős vezetés mellett lehet megvalósítani.

Jelentkezés:supertildi@gmail.com

Mindhárom munkaformát  tájékozódó beszélgetés előzi meg.



Szimbólumok/ Képek/ Álomképek feldolgozása

Az emberi lét természeténél fogva egyszerre létezik mint önálló, elkülönült lény, ugyanakkor beágyazott egy nagyobb egységbe is. Tudata és tudatos énje felé több irányból érkeznek hatások: hétköznapok során a személyes visszajelzésekre támaszkodik,  külső elvárások hatnak rá, de meghatározó a közgondolkodás aktuális jellege is. Mindezek kisebb káoszt, rendezetlenséget okozhatnak. Míg a  tudattalanjából fantáziaképek, álomképek, intuíciók érkeznek – melyek használhatóak iránytűként.  A  belső élmények rendszerezésében, a labirintusból való kiút megtalálásában segít, ha az ember kiismeri a tudattalanból  érkező tartalmakat, és feldolgozással integrálja őket.

Egy álomkép feldolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan.

Egy-egy alkalommal egy csoporttag álma van a fókuszban, a csoporttagok egyaránt segítik a megjelenítést és a feldolgozást.Ehhez előképzettség nem szükséges.

Jelentkezés:

supertildi@gmail.com

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .